contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Yhteystiedot

SÄHKÖPOSTILISTA

 

Yliopiston kendoseura käyttää pääsääntöisenä tiedotuskanavanaan sähköpostilistaa kendo-tiedotus@helsinki.fi.

Liittyäksesi lähetä viesti osoitteeseen majordomo at helsinki piste fi.

Jätä otsikkokenttä tyhjäksi ja kirjoita viestin tekstikenttään "subscribe kendo-tiedotus oma_sähköpostiosoite".

Oman sähköpostiosoitteen voi jättää pois jos haluaa liittää lähetysosoitteen listalle.

Saat varmistusviestin paluupostissa.

YHTEYSTIEDOT

 

Merci Czimbalmos, puheenjohtaja

mercedesz.czimbalmos (at) gmail.com

(tiedustelut, seuran yleinen toiminta) 

Saara Pöyhönen, taloudenhoitaja
saarak.poyhonen (at) gmail.com

(maksut, vakuutukset, peruskurssi-ilmoittautumiset)