contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_20140718_142514.jpg

Kendo

 

The concept of Kendo is to discipline the human character through the application of the principles of the Katana (sword).

Kendo on moderni budolaji, jonka juuret ovat japanilaisessa miekkailuperinteessä. Nykyisen muotonsa kendo sai 1900-luvulla, jolloin laji alkoi myös levitä muualle maailmaan. Suomessa kendoa on harrastettu vuodesta 1987 lähtien. Kendossa käytetään bambumiekkaa ja lyönnit kohdistetaan suojavarusteiden peittämiin osumakohtiin. Kendo on tekniikkalaji, jonka parissa kohenee myös kunto, kehonhallinta ja keskittymiskyky.

Harjoittelu

Kendon harrastaminen sisältää kolme osa-aluetta:

  • harjoittelu muiden kanssa,
  • tasokokeiden suorittaminen sekä
  • kilpaileminen.

Normaalit kendoharjoitukset koostuvat lämmittelystä, erilaisista tekniikka- ja hyökkäysharjoituksista sekä vapaaottelusta (ji-keiko). Vapaaottelussa kumpikin osapuoli voi kokeilla ja soveltaa harjoituksissa opittuja tekniikoita pisteen (ippon) arvoisen lyönnin tekemiseksi. Kendoharjoitteluun kuuluvat myös katat. Ne ovat parin kanssa tehtäviä, ennalta määrättyjä liikesarjoja.

Tasokokeet

Kendossa käytetään muista budolajeista tuttuja dan- ja kyu-arvoja. Järjestelmän tarkoitus on muodostaa välitavoitteita harjoitteluun sekä yhtenäistää kendo-opetusta. Suomessa aloittelija etenee 6. kyusta 1. kyuhun, jonka jälkeen edetään dan-arvoissa nousevassa järjestyksessä. Dan- ja kyu-arvoja suoritetaan osallistumalla tasokokeisiin.

Kilpaileminen

Kilpailutoimintaan voi osallistua ensiksi katsojana tai toimitsijana, sitten kilpailijana ja lopulta tuomarina. Kilpaileminen ei ole pakollista, mutta yleensä harrastajat kerran kokeiltuaan huomaavat sen hyväksi keinoksi kehittää taitojaan ja kokeilla opittuja tekniikoita tositilanteissa. Kendossa otellaan yksilö- ja joukkueotteluita. Ottelukentällä on kerralla kaksi ottelijaa ja kolme tuomaria. Ottelut päättyvät kahteen pisteeseen tai kunnes otteluaika (3-5 minuuttia) täyttyy.

Lisätietoa